Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij een onafhankelijke derde de partijen helpt het conflict dat tussen hen is ontstaan op te lossen of hanteerbaar te maken.

Het kantoor richt zich voornamelijk op de communicatie en begeleiding van het proces. Partijen hebben vaak beelden van elkaar, die niet meer met elkaar stroken. Het onderlinge vertrouwen is aangetast en zal moeten worden hersteld, zodat een goed overleg weer mogelijk is. Vaak zijn er bepaalde communicatiepatronen zichtbaar en hebben partijen zich ingegraven in hun standpunten. Allemaal factoren die de conflictsituatie voeden. Insteek is uiteindelijk het hebben van “een goed gesprek”, waarin er door partijen gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen die voor alle betrokken partijen, waaronder bijvoorbeeld kinderen, passend is.

Een succesvolle formule

Hoe werkt het?

Na bevestiging van de opdracht volgen er een aantal gezamenlijke gesprekken. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en bedoeld om kennis te maken en te inventariseren wat er speelt en wat de gespreksonderwerpen zullen zijn.

Bij het starten van het mediationtraject zal een overeenkomst door alle betrokken partijen worden getekend. U bepaalt samen wat er “op de agenda” komt te staan. Aan de hand van deze inventarisatie gaan we aan de slag met de inhoud. De mediation zal uiteindelijk worden afgesloten middels vastlegging en bekrachtiging van de gemaakte afspraken.

Omdat bij ons de advocaten eveneens geregistreerd mediator zijn, kunnen alle handelingen terzake de vastlegging en bekrachtiging van de gemaakte afspraken worden afgewikkeld. Voorwaarde voor Mediation is dat partijen willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing.

Mr. Eke van Bommel is geregistreerd en gecertificeerd vFAS en MFN mediator. Ze is onafhankelijk en onpartijdig. Zij bewaakt wel de belangen van alle betrokken partijen in het bijzonder uw kinderen. Een oplossing middels mediation voorkomt over het algemeen ook toekomstige (nieuwe) problemen.

Voordelen:

  • Informeel
  • Snel
  • ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen
  • herstel van vertrouwen en overleg
  • een passende oplossing voor alle betrokkenen
  • voorkoming toekomstige problemen
  • beperking van kosten
  • Een prominente rol voor de belangen van de betrokken kinderen

Vrijwillig

Deelname is op vrijwillige basis. Een succesvol traject verlangt wel van (beide) partijen dat zij gemotiveerd zijn de mediation te laten slagen. Het is dus zeker niet vrijblijvend!

Vertrouwelijk

Tenzij anders wordt afgesproken blijft alles wat binnen het mediationtraject wordt besproken vertrouwelijk.

Veilig

Er wordt open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd, zonder dat partijen angst hoeven te hebben dat wat er gezegd wordt later tegen hen wordt gebruikt.

Direct een mediator nodig?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult? Neem direct contact op met ons.