Personen – familierecht

Kwesties op het gebied van Personen- en familierecht, waaronder echtscheidingssituaties, zijn vaak complex. Door emoties en verstoorde communicatie kunnen mensen zich alleen en vervreemd voelen in een conflictsituatie. Aandacht voor de relationele kant van het conflict is dan ook belangrijk. Wij bieden meer dan alleen de juridische kennis van een advocaat. Zij zijn opgeleid om samen met u aan de slag te gaan. Bij ons kantoor hebben wij kennis van de psychologische processen die spelen tijdens conflictsituaties. Hierdoor kunnen wij u behalve het bieden van onze juridische kennis en het afhandelen van noodzakelijke formaliteiten ook ondersteunen bij het persoonlijke aspecten die bij een conflict komen kijken.

Voorbeelden personen-en familierecht

 • Werkzaamheden die verband houden met echtscheiding, zoals scheidingsbemiddeling, (mediation)gesprekken, juridische verzoek- en verweerschriften of het opstellen van een convenant en ouderschapsplan.
 • Juridische verzoeken en besprekingen over ouderlijk gezag en
 • Verzoek- en verweerschriften alsmede juridisch advies met betrekking tot kinder- en/of partneralimentatie, alsmede de berekeningen daarvan.
 • Overleg en/of het voeren van een juridische procedure over de boedelverdeling en het opstellen van de daarvoor benodigde berekeningen.
 • Het begeleiden van de gehele verzoekschriftprocedure met betrekking tot adoptie, alsmede een eventueel verzoek tot naamswijziging
 • Diverse werkzaamheden betreffende het erfrecht zoals het optreden als executeur, het opstellen van een boedelbeschrijving, het verzorgen van de aangifte erfbelasting. In het geval van geschillen kan gekozen worden voor (mediation) gesprekken of het voeren van een juridische procedure.
 • Het bijstaan van ouders en jeugdigen bij zaken betreffende Jeugdrecht, waaronder ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezag gezagsbeĆ«indigende maatregelen.
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomsten.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied. Daarom is het verlenen van professionele rechtsbijstand voorbehouden aan gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Van Bommel Advocatuur en Mediation hebben ervaren arbeidsrechtspecialisten die de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht op de voet volgen.

Wij helpen u als werkgever en ondernemer graag bij vragen over het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een geschil met betrekking tot de gemaakte afspraken, het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst en ontslagprocedures.

Voorbeelden arbeidsrecht

 • Het verlenen van juridische bijstand aan de werkgever in alle soorten ontslagaanvragen of andere ontslagkwesties. Daarbij kan worden gedacht aan het voeren van een juridische procedure, maar ook aan juridisch advies of een mediationtraject.
 • Het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst, integraal of bijvoorbeeld alleen ter zake van het relatie- of concurrentiebeding.
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomsten.
 • Juridisch advies aan werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid.
 • Advies over reorganisaties.

Direct een advocaat nodig?

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict, heeft u een vraag of wilt u gewoon een advies, neem dan dan contact op!
In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een duidelijke en eerlijke inschatting van de mogelijkheden van uw zaak.