ADOPTIE

Wij zijn van mening dat ieder kind, waar ook ter wereld, heeft recht op ouders, een goede lichamelijke, geestelijke en minimale materiële verzorging en een liefdevolle omgeving om in op te groeien. Ieder kind heeft kortgezegd het recht om op te groeien in een gezin. Een en ander staat met zoveel woorden opgenomen in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. Er zijn echter veel kinderen in de wereld die een dergelijke gezinssituatie moeten missen. Adoptie (van het latijnse “adoptare” of “als kind aannemen”) is dan een mogelijkheid om een kind dat toch een gezin, met de bijbehorende liefde en aandacht, te geven. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden, komen de meeste adoptiekinderen tegenwoordig uit het buitenland. Het gaat dan om zogenoemde interlandelijke adoptie.

Om voor adoptie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal, in nationale en/of internationale wetgeving vastgelegde, voorwaarden.

Onze dienstverlening richt zich op het geven van advies en het voeren van procedures waarbij een adoptie naar Nederlands recht dan wel een door Nederland erkende adoptie uiteindelijk tot stand komt.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze andere website: adoptieadvocaat.nl of neem contact op via ons contactformulier.

Direct een mediator nodig?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult? Neem direct contact op met ons.