Kosten

Bij Van Bommel Advocatuur en Mediation staat de kwaliteit van dienstverlening voorop, maar wij hechten ook grote waarde aan betaalbare juridische ondersteuning.

In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een inschatting van de mogelijkheden van uw zaak en de te verwachten kosten. Het kennismakingsgesprek is in de regel dan ook kosteloos. U krijgt zo een duidelijk en eerlijk advies.

Daarnaast wordt er een wekelijks spreekuur gehouden waar iedereen met een juridische vraag terecht kan. Verder is het kantoor aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand, ook voor Mediation, behoort tot de mogelijkheden. Indien het inkomen en/of vermogen beneden een bepaald niveau blijft, kan een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden gedaan. Wij ondersteunen u uiteraard graag bij deze aanvraag.

Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij u naar:  de website van de Raad voor Rechtsbijstand. www.rvr.org en www.rechtsbijstand.nl 

TARIEVEN

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de werkzaamheden krachtens een uurtarief verricht worden. Het standaard uurtarief bedraagt EUR 195,00, exclusief omzetbelasting en verschotten.

Als de zaak of het advies zich daarvoor leent, is het ook is het mogelijk dat er een vaste prijs wordt afgesproken of een prijs die deels afhankelijk is van het voor u behaalde resultaat.

Mediation

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en u kiest voor mediation, dan bedraagt uw eigen bijdrage minimaal € 53,00 en maximaal € 105 euro

Hoe onze kosten zijn opgebouwd

Rechtsbijstandsverzekering:

De laatste jaren nemen steeds meer rechtsbijstandverzekeraars een vrije advocaat keuze op. Dit houdt in dat u zelf uw advocaat kunt kiezen, waarbij uw verzekeraar de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de advocaat voldoet.

Er dient hiertoe zelf een aanvraag te worden ingediend bij de verzekeraar en deze zal vervolgens met de advocaat in contact treden om afspraken over de rechtsbijstand te maken. Partijen blijven de opdrachtgever en cliënt.

Vergoedingen:

Voor vergoeding van kosten van mediation stelt de verzekeraar vaak de eis dat de mediator MFN gecertificeerd is. Mr. Eke van Bommel is dit.

Verschotten:

Voor de uitvoering van de opdracht bent u in voorkomende gevallen zogenaamde verschotten verschuldigd. Deze verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van u zijn voldaan (zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde derden).

Kantoorkosten:

Van Bommel Advocatuur en Mediation hanteert een percentage van 6% aan advocaatkosten.

Aanvullende informatie

Vaste prijsafspraak:

Van Bommel & Vonk advocatuur biedt de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken voor:

 • Mediation
 • Adoptie
 • Alimentatie

(Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden)

Alimentatiecheck:

Voldoet de te betalen of de te ontvangen alimentatie nog wel aan de maatstaven? Wordt niet teveel of te weinig betaald? Alvorens een procedure te starten bestaat de mogelijkheid een herberekening te laten maken, hetzij:

 • op basis van een Lichte Advies Toevoeging (LAT)
 • op basis van een vaste prijs.

 

  Mocht uit de herberekening een procedure voortvloeien, dan zal hetgeen voldaan is in mindering worden gebracht op de declaratie.

  Second Opinion:

  •  Inhoud oud/nieuw convenant
  • Terzake een ouderschapsplan
  • Welke rechten en plichten als verantwoordelijkheden gelden er voor ouders
  • Check van onafhankelijke derde van een reeds opgesteld concept

  Direct een mediator nodig?

  Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult? Neem direct contact op met ons.